Kemijske reakcije – preverjanje znanja (Škofic)

viri: KEM 1-4 Kemijske reakcije ucbenik.pdf (dzs.si) Povzetek (sio.si) https://eucbeniki.sio.si/kemija1/494/index4.html