Strojni elementi, ki omogočajo gibanje

Viri:

•Boh, A. (20. 4. 2020). Os pri kolesu. Pridobljeno 26. 12. 2020 iz https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=FDc9gKtcZBXeSKhgZaRHtySQ

•Boh, A. (20. 4. 2020). Gred pri kolesu. Pridobljeno 26. 12. 2020 iz https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=OaDdbKgdCOqcWqeB6sNSWXqb

•Gonila – rešitve. Pridobljeno 26. 12. 2020 iz http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/Gonila-re%C5%A1itve.pdf

•NSK in Motion – Overview of NSK Industrial Machinery Business. Pridobljeno 27. 12. 2020 iz https://www.youtube.com/watch?v=WlAQeiITHNY

•Elementi, ki omogočajo gibanje. Pridobljeno 26. 12. 2020 iz https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/1947087/mod_resource/content/1/ELEMENTI%20KI%20OMOGO%C4%8CAJO%20GIBANJE.pdf

•Fošnarič, S., Karner, B., Slukan, D. in Virtič, J. (2012). Tehnika in tehnologija 8. Učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole. Limbuš : Izotech [elektronska izdaja]. http://izotech-zalozba.si/portal/wp-content/uploads/2019/03/Ucbenik-TIT8-2012-05_lock.pdf

Morda vam bo všeč tudi...