Avtor: Andrea Ivačič Senekovič

0

Razredna pravila

Viri: slike pravil (http://www.priprave.net/priprave/ogled/razredna-pravila10) prikazna slika (https://natasaknezevic6.wixsite.com/mysite/fullscreen-page/comp-jyumkhdx/1d09161f-2cf4-4048-8cf3-e111af8c5042/2/%3Fi%3D2%26p%3Dofqea%26s%3Dstyle-jyumkhf51)

1

Deli rastlin

Viri: Cizej, V., Kalan, M. in Skribe-Dimec, D. (2012). Naravoslovje 5: učbenik za 5. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

0

Živalska bivališča

Viri: https://eucbeniki.sio.si/nit4/1370/index1.html http://www.zivalice.si/polzi/ Cizej, V., Kalan, M. in Skribe-Dimec, D. (2012). Naravoslovje 5: učbenik za 5. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.