Avtor: Blaž Mikuž

0

Rastlinski organi

Reši kviz in preveri svoje znanje o rastlinskih organih. Viri: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1543/0305_brstnica_grah_praprot.jpg https://www.dnevnik.si/1042795967