Avtor: Lucija Gračner

0

VRSTE TRIKOTNIKOV

Viri: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/drole/Ostrokotni%20trikotnik.html http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/drole/Enakostrani%C4%8Dni%20trikotnik.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Trikotnik https://si.openprof.com/wb/trikotnik?ch=132 https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravokotni_trikotnik https://eucbeniki.sio.si/matematika7/768/index2.html