Avtor: Lucija Dolenc Čuk

0

PONOVIMO GEOMETRIJO

Viri: https://si.openprof.com/wb/premica%2C_poltrak_in_daljica_v_ravnini https://eucbeniki.sio.si/mat5/679/index2.html https://si.openprof.com/wb/vzporednost_in_pravokotnost_v_ravnini?ch=587 https://si.openprof.com/wb/to%C4%8Dka_v_ravnini https://si.openprof.com/wb/premica%2C_poltrak_in_daljica_v_ravnini https://si.openprof.com/wb/premica%2C_poltrak_in_daljica_v_ravnini https://si.openprof.com/wb/krog_in_kro%C5%BEnica?ch=131 https://si.openprof.com/wb/krog_in_kro%C5%BEnica?ch=131 https://eucbeniki.sio.si/mat5/694/694-2c.png https://eucbeniki.sio.si/mat5/692/index5.html