Avtor: Maruša

lopar 0

Čigavo je kaj?

Pridevniške izpeljanke za svojino. Viri: M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: Lili in Bine 2, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v drugem razredu osnovne šole, Ljubljana: Založba Rokus Klett. Prvi del, str. 58. Predlog...