Avtor: Mojca Leskovec

0

POVEŽI PARE

NRA 4., 5. razred BINEARNA ŠTEVILA Utrjevanje znanja – binearni zapis števil. Avtorica: Mojca Leskovec

0

ŠTEJEMO BINARNO

Vsebina je namenjena utrjevanju znanja pri računalniškem izbirnemu predmetu NRA. Ponovitev štetja po dvojiško. Ponovimo: Zapiši število po dvojiško. Katera števila so predstavljena (zapiši po desetiško). Avtorica: Mojca Leskovec