Avtor: Mojca Rožič

0

Geometrijski pojmi, Rožič

Viri slik: https://eucbeniki.sio.si/mat5/679/index1.html https://si.openprof.com/wb/premica%2C_poltrak_in_daljica_v_ravnini https://si.openprof.com/wb/ravninski_kot?ch=507 https://eucbeniki.sio.si/mat5/679/index4.html

Grafi 0

Grafi funkcij

Viri slik: https://edutorij.e-skole.hr/share/proxy/alfresco-noauth/edutorij/api/proxy-guest/af9b8682-eef4-478e-9b92-edcba4790886/html/4813_Graf_linearne_funkcije.html http://www2.arnes.si/~mpavle1/naloge/2gim_15.html http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/polinom.html http://www.nauk.si/materials/963/out/#state=7 http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2003/ura/cerk/Eksponentna.htm https://www.go-tel.si/instrukcije/linearna-funkcija http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/trigo_f.html http://www.mathos.unios.hr/~mdjumic/uploads/diplomski/%C4%90EL10.pdf