Avtor: Petra Dermota

0

Lesni polizdelki

Naloga je pripravljena z vtičnikom H5P, in sicer je izbrana vrsta Image Pairing. Naloga je primerna za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu, pri sklopu o Lesnih gradivih. Vsebuje 9 parov slik, kjer...

prerez debla 0

Kviz o lesnih gradivih

Kviz je pripravljen z vtičnikom H5P – Question set in je primeren za utrjevanje znanja o lesnih gradivih pri pouku tehnike in tehnologije v 6. razredu. Vir naslovne slike: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/23/01/43/year-rings-3423069_1280.jpg Viri ostalih uporabljenih slik:...

ProizvodnjaPapirja 0

Surovine papirnih gradiv

Pri izdelavi naloge je bil uporabljen vtičnik H5P – Fill in the Blanks. Naloga je namenjena pouku tehnike in tehnologije v 6. razredu in je primerna za utrjevanje snovi pri učnem sklopu Obdelava gradiv...

0

Žiga žaga

Interaktivna naloga, Žiga žaga, je izdelana z vtičnikom H5P – Flashcards. Namenjena je učenkam in učencem za utrjevanje poznavanja orodij, konkretneje vrstam žag pri pouku neobveznega izbirnega predmeta tehnika v 4. in 5. razredu,...