Avtor: Petra Nedog

0

OBDOBJA ČLOVEKA

VIR: https://i.ytimg.com/vi/WAlUmK200oQ/maxresdefault.jpg Naloga primerna za učence, ki obiskujejo program s prilagojenim izvajanjem z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja. Zapis je v obliki lahkega branja.

0

HITRO RAČUNAMO

Naloge so primerne za učence, ki obiskujejo nižje razrede v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom ali posebni program vzgoje in izobraževanja. Navodila oz. vprašanja so zapisana v obliki lahkega branja. Vir naslovne fotografije:...