Avtor: Sabina Leben

0

Slovenski modernisti in njihovi sodobniki

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Murn_-_Aleksandrov https://sl.wikipedia.org/wiki/Oton_%C5%BDupan%C4%8Di%C4%8D https://sl.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Grohar http://www2.arnes.si/~osljhism1/Fran_fin.htm https://sl.wikipedia.org/wiki/Zofka_Kveder https://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Mil%C4%8Dinski https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Cankar

0

Vezniška beseda

Viri: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/085_veznik/12_naloge.html

0

Kdo je povezan s Francetom Prešernom?

Viri:  http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Matija_Cop.jpg  http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in http://www.preseren.net/_images/kdo_je_kdo/zalika_d.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Ana_Jelov%C5%A1ek.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Ernestina_Jelov%C5%A1ek.jpg/220px-Ernestina_Jelov%C5%A1ek.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in http://www.preseren.net/_images/kdo_je_kdo/lenka_preseren.jpg) http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Miha_Kastelic.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/JulijaPrimic.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Andrej_Smole.jpg http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Bla%C5%BE_Crobath.jpg/440px-Bla%C5%BE_Crobath.jpg  http://www.preseren.net/slo/2-6_kdo_je_kdo.asp in https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Janez_Bleiweis.jpg/440px-Janez_Bleiweis.jpg)