Avtor: Sašo Oberski

0

Moja družina

Viri: https://pixabay.com/photos/family-baby-crawling-mother-1237701/ https://pixabay.com/photos/hands-friendship-friends-children-2847508/

0

Kartice z vprašanji/Celica/

Viri: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.zik-crnomelj.eu%2Fsite%2Fassets%2Ffiles%2F6585%2Fcelica.pdf&clen=891817&chunk=true https://eucbeniki.sio.si/nar6/1500/index5.html https://www.enaa.com/testerji-preizkusevalniki/otroski-mikroskop-monokularni-1024-x-bresser-optik-presevni