Avtor: Svetlana Bušen

0

Znani Slovenci

Viri slik: https://urbanicebelar.si/ob-200-letnici-smrti-valentina-vodnika/, https://www.sazu.si/clani/france-bevk, https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar , https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tav%C4%8Dar, https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren, https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Toma%C5%BE_Linhart, https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/, https://sl.wikipedia.org/wiki/Zofka_Kveder