Avtor: Tanja Vozelj

Osončje 0

Vesolje in Osončje

Vir: Baloh E., Geografija 6. Samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2019. Str. 38 – 40.

Slovenija 0

Slovenija: industrija, promet, trgovina, turizem

Viri: Verdev H., Raziskujem Slovenijo 9. Samostojni delovni zvezek. 1. izd., 1. ponatis. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. Baloh E., Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga,...

0

Statistične regije Slovenije

Viri:– https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije#/media/Slika:Statisticne_regije_Slovenije_2015.svg– https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Regije_Slovenija.png– https://sl.wikipedia.org/wiki/Statisti%C4%8Dne_regije_Slovenije

0

Zgodovinski razvoj pralnega stroja

Viri: – https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/1289– https://www.bosch-home.com/si/dozivite-bosch/nasveti-in-recepti/nasveti/pranje-in-susenje/kratka-zgodovina-o-pranju-oblacil– http://www.beko-si.com/blog/zgodovina-pralnega-stroja/