Avtor: TJAŠA ŽNIDARŠIČ

0

Ločevanje zmesi

Učno gradivo je namenjeno učencem 7. razreda pri predmetu naravoslovje za utrjevanje učne snovi Ločevanje zmesi. Vir slike: http://www2.arnes.si/~sopalavr/kemija7-2/oljvod2.html