Avtor: Žiga Lah

Atletika – Žiga Lah 0

Atletika – Žiga Lah

VIRI:Škof, B., Tomažin, K., Dolenec, A. in drugi (200). Atletska abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport