Kategorija: Časovni trak

0

30 let RS

http://www2.arnes.si/~tbolko/R09/projekt2c1/jugoslavija.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Majni%C5%A1ka_deklaracija_(1989) https://www.slovenskenovice.si/iz-tiskane-izdaje/bomo-slovenci-dobili-novo-zastavo-in-grb/

0

Geološka zgodovina Slovenije v letih: časovni trak

Premikaj se po časovnem traku in spoznaj dogajanja v geološki preteklosti. Viri slik: https://www.delo.si/novice/znanoteh/geologi-dodali-nova-poglavja-v-zgodovini-zemlje/ (citirano: 7. 9. 2021) http://docplayer.si/188394788-Hi%C5%A1ica-amonita-fotografija-rok-ga%C5%A1pari%C4%8D-acta-triglavensia-znanstveno-leto-vii-december-2019-izobra%C5%BEevalni-c%CB%87asopis.html (citirano: 7. 9. 2021) https://sites.google.com/site/geoloskedobe/paleozoik (citirano: 7. 9. 2021) http://docplayer.si/188394788-Hi%C5%A1ica-amonita-fotografija-rok-ga%C5%A1pari%C4%8D-acta-triglavensia-znanstveno-leto-vii-december-2019-izobra%C5%BEevalni-c%CB%87asopis.html (citirano: 7. 9. 2021)