Kategorija: Kartice z vprašanji

0

Geometrijska telesa

Viri: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/dira/babic/valj.html https://si.openprof.com/wb/valj_za_osnovno_%C5%A1olo?ch=2352 https://ucilnice.arnes.si/mod/hvp/view.php?id=1524188

0

Šolski prostori

Prepoznavanje in poimenovanje šolskih prostorov je ključnega pomena za razvijanje samostojnosti učencev v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Viri: lastna zbirka fotografij.