Kategorija: Nekategorizirano

0

ŠTEJEMO BINARNO

Vsebina je namenjena utrjevanju znanja pri računalniškem izbirnemu predmetu NRA. Ponovitev štetja po dvojiško. Ponovimo: Zapiši število po dvojiško. Katera števila so predstavljena (zapiši po desetiško). Avtorica: Mojca Leskovec

0

POIMENOVANJE GEOMETRIJSKIH TELES

Geometrijska telesa Naloga je namenjena utrjevanju pravilnega poimenovanja geometrijskih teles.viri slik: https://sl.wikipedia.org/wiki/Prizma#/media/Slika:Triangular_prism.png https://sl.wikipedia.org/wiki/Prizma#/media/Slika:Prism_7.png http://www.antonija-horvatek.from.hr/slike/Geometrijska-tijela/Sesterostrana-prizma/pravilna-sesterostrana-prizma-11-boja.png http://www.antonija-horvatek.from.hr/slike/Geometrijska-tijela/Valjak/valjak-03-oznake.png