Kategorija: Ujemanje slik

Landflaggen 0

Landflaggen

Viri: Wikipedija: https://sl.wikipedia.org/wiki/Galerija_dr%C5%BEavnih_zastav Pixabay.com: https://pixabay.com/de naslovna slika: https://pixabay.com/de/illustrations/die-flagge-der-europa-land-symbole-3002212/

0

Evropske države in zastave

Silhueto države razvrsti k ustrezni zastavi. Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Islandija https://sl.wikipedia.org/wiki/Irska https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEeno_kraljestvo_Velike_Britanije_in_Severne_Irske https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panija https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrva%C5%A1ka https://sl.wikipedia.org/wiki/Norve%C5%A1ka https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vedska

0

Neme karte evropskih držav s pripadajočimi zastavami / Matejek

Viri: https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dija https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vica https://sl.wikipedia.org/wiki/Italija https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka https://sl.wikipedia.org/wiki/Mad%C5%BEarska https://sl.wikipedia.org/wiki/Francija https://sl.wikipedia.org/wiki/Poljska

0

Znani Slovenci

Viri slik: https://urbanicebelar.si/ob-200-letnici-smrti-valentina-vodnika/, https://www.sazu.si/clani/france-bevk, https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar , https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Tav%C4%8Dar, https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren, https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Toma%C5%BE_Linhart, https://mgml.si/sl/programi/programi-sole/ucno-gradivo-ivan-cankar/, https://sl.wikipedia.org/wiki/Zofka_Kveder