H5p Blog

0

Numbers 11-20

Vir: slikovni prikaz števil: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20; besedni prikaz števil: osebni arhiv

0

Povezovanje gliv / Ržen

Viri slik: http://www.gobe.si/Gobe/BoletusEdulis (jesenski goban) http://www.gobe.si/Gobe/MacrolepiotaProcera (orjaški dežnik) http://www.gobe.si/Gobe/LaetiporusSulphureus (žvepleni lepoluknjičar) http://www.gobe.si/Gobe/HygrocybePunicea (velika vlažnica) http://www.gobe.si/Gobe/ClathrusArcheri (lovkasta mrežnica) http://www.gobe.si/Gobe/ClathrusArcheri (užitni smrček) http://www.gobe.si/Gobe/AmanitaMuscaria (rdeča mušnica) http://www.gobe.si/Gobe/UstilagoMaydis (koruzna snet)