Označeno: 4.razred

ROOMS OF THE HOUSE 0

ROOMS OF THE HOUSE

Viri: https://webstockreview.net/images/clipart-kitchen-9.jpg https://clipart-library.com/data_images/467817.png https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/123/648/original/free-living-room-vector.jpg https://clipartspub.com/images/garden-clipart-backyard-3.jpg https://clipground.com/images/a-bedroom-clipart-9.jpg

0

Orientacija in zemljevidi

Med ponujenimi izberi pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Viri: https://play-lh.googleusercontent.com/IkQk04P-vl_x8BaDGU6pl5k8Nb9VN9VOa16ezHaxi72fG0TNqGIm2SGvd_mT8mVpOA

0

Deli celote, Šibila

Viri: https://images.app.goo.gl/tPUfZYx5UFM1rE https://images.app.goo.gl/tPUfZYx5UFM1rEKH6 https://images.app.goo.gl/ebrRfuBhzsqwUx7A7 https://images.app.goo.gl/mxKS8kXuBqvyinWt9 https://images.app.goo.gl/GVZhL7VTbhsYwqSu8 https://images.app.goo.gl/BojHbwyFmwyfoHn88 https://h5p.splet.arnes.si/files/2021/09/Deli-celote.jpg