Označeno: 9. razred

1

Vrste pisnih besedil

Langerholc, D. (2008). Kako povem, kako napišem. Slovenščina. Učbenik za 9. razred osnovne šole. Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Zavod republike Slovenije za šolstvo in šport.

2

Mejniki slovenske književnosti

Viri: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Bri%C5%BEinski_spomeniki_3_%28alt%29.jpg/512px-Bri%C5%BEinski_spomeniki_3_%28alt%29.jpg https://www.slovenska-biografija.si/static/osebe/sbi729148_Trubar_Primoz.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Jurij_Dalmatin_-prevod_prve_Mojzesove_knjige%28Geneza%2C_Genesis%29.JPG/200px-Jurij_Dalmatin_-prevod_prve_Mojzesove_knjige%28Geneza%2C_Genesis%29.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Franz_Kurz_zum_Thurn_und_Goldenstein_-Valentin_Vodnik%28cropped%29.jpg/260px-Franz_Kurz_zum_Thurn_und_Goldenstein_-Valentin_Vodnik%28cropped%29.jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Pre%C5%A1ern-Goldenstein.jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Ivan_Cankar_1915.jpg https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:JurcicJosip_foto-Pogorelc_(2).jpg