Označeno: Biologija 8

0

Organski sistem – DIHALA , Koštomaj

Reši spodnje naloge in preveri svoje znanje. VIRI: SLIKA 1 DIHALA: https://quizlet.com/299098057/biologija-dihala-diagram/ SLIKA 2 in 3: Milena Britovšek, Magda Gavriloska, mag. Aleksander Vališer NARAVOSLOVJE 8 (2. del) Učbenik za 8. razred osnovne šole Prilagojeni...

0

Utrjevanje mitoze

S pomočjo slike izberi pravilni odgovor. Vir slike: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mitoza#/media/Slika:Major_events_in_mitosis_sl.svg

Prebavila človeka 0

Prebavila človeka

Viri: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=589042230&sxsrf=AM9HkKlhQZ4_0csLMGoqzTal4HQWIvFF-Q:1702029135999&q=prebavila+%C4%8Dloveka&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwis2LDQyP-CAxWxgf0HHXFNCbIQ0pQJegQIDBAB&biw=1498&bih=720&dpr=1.25#imgrc=E9xE8hGFnibZjM

0

Znanstveniki v biologiji

Viri: https://www.delo.si/media/images/20200614/175207.2e16d0ba.fill-800×450.jpghttps://cdn.britannica.com/78/202978-050-9ABC7384/Sir-Alexander-Fleming.jpghttps://www.mladinska-knjiga.si/sites/www.mladinska.com/files/styles/auto_x_275/public/images/Veliki-umi-Darwin.jpg?itok=eM61vqmShttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Jan_Baptist_van_Helmont_portrait.jpg/255px-Jan_Baptist_van_Helmont_portrait.jpghttps://cdn.britannica.com/05/147505-050-0685F7F4/Carolus-Linnaeus-Robert-John-Thornton-The-Temple.jpg?w=400&h=300&c=crophttps://cdn.britannica.com/96/118096-050-BAC1CD4A/Gregor-Mendel-1865.jpghttps://www.sciencehistory.org/wp-content/uploads/2023/04/watson-crick-dna-model_crop3.jpghttps://labster-image-manager.s3.amazonaws.com/v2/NAP/4963af1e-a76c-4f7f-b2ff-90f7b8d0a349/NAP_DNAStructure.en.x1024.png

0

Znanstveniki v biologiji

Viri: https://www.delo.si/media/images/20200614/175207.2e16d0ba.fill-800×450.jpghttps://cdn.britannica.com/78/202978-050-9ABC7384/Sir-Alexander-Fleming.jpghttps://www.mladinska-knjiga.si/sites/www.mladinska.com/files/styles/auto_x_275/public/images/Veliki-umi-Darwin.jpg?itok=eM61vqmShttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Jan_Baptist_van_Helmont_portrait.jpg/255px-Jan_Baptist_van_Helmont_portrait.jpghttps://cdn.britannica.com/05/147505-050-0685F7F4/Carolus-Linnaeus-Robert-John-Thornton-The-Temple.jpg?w=400&h=300&c=crophttps://cdn.britannica.com/96/118096-050-BAC1CD4A/Gregor-Mendel-1865.jpghttps://biologija9rrom.splet.arnes.si/gregor-mendel/https://www.sciencehistory.org/wp-content/uploads/2023/04/watson-crick-dna-model_crop3.jpghttps://labster-image-manager.s3.amazonaws.com/v2/NAP/4963af1e-a76c-4f7f-b2ff-90f7b8d0a349/NAP_DNAStructure.en.x1024.png