Označeno: bralno razumevanje in učne strategije

0

Branje, bes.zaklad

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=d8p67pdI&id=9C0FAD7670790122 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F7YOvQ8x&id=F7F173F4A5CF56C8 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fHBcPb6H&id=6DF10D50 https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika Viri: Zakaj se dogaja?9, učbenik za fiziko v devetem razredu OŠ, /A.Demšar… -2.izd.-Ljubljana: Rokus Klett, 2015 Pečjak, S., Bralne učne strategije/S.Pečjak, A.Gradišar,- 2.izd., 1,natis,-Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2012