Commands / Ukazi (Reach for the Stars 4), L. Puhner Hrastnik

1) Vocabulary. / Besedišče.   2) Image pairing. / Ujemanje slik. 3) Memory Game. / Spomin.