Označeno: deli telesa

0

Body parts

Besede za poimenovanje delov telesa razporedi v ustrezne kvadrate. viri: https://www.k5learning.com/science-worksheets/first-grade-1/human-body/parts-of-body

0

Deli telesa, Ferrari

Viri: https://creazilla.com/nodes/77588-leg-clipart https://stock.adobe.com/search?k=mouth+clipart https://clipart-library.com/arm-cliparts.html https://www.freepik.com/free-photos-vectors/eye-clipart https://clipart-library.com/images-of-an-ear.html https://clipart-library.com/boy-face-cliparts.html