Označeno: dihala

Zgradba in delovanje živali 0

Zgradba in delovanje živali

S tem kvizom boš utrdil znanje o prebavilih, dihalih, transportnem sistemu in izločali. Pri vpisovanju besed ali črk bodi pozoren na velike ali male črke. Viri: https://eucbeniki.sio.si/nar7/index.html

0

KAKO DIHAMO? Iglič

Naloge za utrjevanje znanja o dihalih. Vir: https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik/1000245