Prepoznaš ester na sliki?

Vir: Smrdu, A. (2013). Od molekule do makromolekule. Delovni zvezek. Jutro. Ljubljana.