Označeno: Geografija 9. razred

0

Družbenogeografski problemi v Sloveniji

Ob kliku na točke se vam prikaže opis nekega družbenogeografskega problema. Preberi in razmisli o problematiki in možnih rešitvah. Viri fotografij Karavanke Množičen turizem TEŠ Cinkarna Celje Izseljevanje mladih Drugi tir Luka Koper Karta...

Slovenija 0

Slovenija: industrija, promet, trgovina, turizem

Viri: Verdev H., Raziskujem Slovenijo 9. Samostojni delovni zvezek. 1. izd., 1. ponatis. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. Baloh E., Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga,...