Označeno: Geografija Slovenije

0

Geološka zgodovina Slovenije v letih: časovni trak

Premikaj se po časovnem traku in spoznaj dogajanja v geološki preteklosti. Viri slik: https://www.delo.si/novice/znanoteh/geologi-dodali-nova-poglavja-v-zgodovini-zemlje/ (citirano: 7. 9. 2021) http://docplayer.si/188394788-Hi%C5%A1ica-amonita-fotografija-rok-ga%C5%A1pari%C4%8D-acta-triglavensia-znanstveno-leto-vii-december-2019-izobra%C5%BEevalni-c%CB%87asopis.html (citirano: 7. 9. 2021) https://sites.google.com/site/geoloskedobe/paleozoik (citirano: 7. 9. 2021) http://docplayer.si/188394788-Hi%C5%A1ica-amonita-fotografija-rok-ga%C5%A1pari%C4%8D-acta-triglavensia-znanstveno-leto-vii-december-2019-izobra%C5%BEevalni-c%CB%87asopis.html (citirano: 7. 9. 2021)

Slovenija 0

Slovenija: industrija, promet, trgovina, turizem

Viri: Verdev H., Raziskujem Slovenijo 9. Samostojni delovni zvezek. 1. izd., 1. ponatis. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. Baloh E., Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga,...

0

Geografska pojmoteka, Uranc

Vir predogledne slike: http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/z99aSlavko%20Brinovec_T.pdf