Označeno: Geografija Slovenije

Slovenija 0

Slovenija: industrija, promet, trgovina, turizem

Viri: Verdev H., Raziskujem Slovenijo 9. Samostojni delovni zvezek. 1. izd., 1. ponatis. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. Baloh E., Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga,...

0

Geografska pojmoteka, Uranc

Vir predogledne slike: http://www.drustvo-geografov-pomurja.si/projekti/zborovanje/zbornik/z99aSlavko%20Brinovec_T.pdf