VPRAŠALNI DOSTAVKI- ANGLEŠČINA (GORJUP)

Vir: U. Vidmar, Ang.slovnica, Ljubljana 2017 Slika: discoveryeducation.com