Označeno: igrifikacija

Igrifikacija danes, Rinc 0

Igrifikacija danes, Rinc

Interaktivni video vsebuje vprašanja o prikazani temi. Izberite ali vnesite odgovor, da se video predvaja naprej. Na koncu lahko potrdite vaše aktivnosti za prikaz skupnega rezultata (koristno, če vdelate video npr. v e-učilnico Moodle).

Igrifikacija skozi čas, časovni trak 0

Igrifikacija skozi čas, Rinc

Viri so navedeni pri posameznih zapisih v časovnem traku. Predvsem priporočam temeljno delo: Werbach, K. & Hunter, D. (2012). For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your Business. Wharton Digital Press: Philadelphia. Kevin...