Označeno: ioni

Zgradba atoma, Korpar 0

Zgradba atoma, Korpar

Viri slik: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/MfCHE39YL5jaP9VVb2HeL6.jpg Smrdu Andrej, Od atoma do molekule. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredudevetletne osnovne šole, Ljubljana: Jutro, 2012

0

Ioni

Vir: Smrdu, A. (2011). Od atoma do molekule. Delovni zvezek. Jutro. Ljubljana.