Označeno: Kemija

0

Poimenovanje spojin, Černelč

Viri: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Carbon-dioxide-3D-vdW.svg/1200px-Carbon-dioxide-3D-vdW.svg.png https://eucbeniki.sio.si/kemija8/949/H2O.jpg https://eucbeniki.sio.si/kemija8/1235/NH3.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Nitrogen-dioxide-3D-vdW.png https://eucbeniki.sio.si/kemija1/492/metan_ka.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg/180px-Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Carbon-monoxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Sulfur-dioxide-3D-vdW.png/220px-Sulfur-dioxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Sulfur-trioxide-3D-vdW.png/616px-Sulfur-trioxide-3D-vdW.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Nitric-oxide-3D-vdW.png

0

Ioni

Vir: Smrdu, A. (2011). Od atoma do molekule. Delovni zvezek. Jutro. Ljubljana.