Označeno: Kemija

0

Razvoj teorije o zgradbi atoma/Maršič

Oglej si mejnike teorije o zgradbi atoma tako, da se pomikaš po traku v desno ter preberi besedilo. Viri : https://www.istockphoto.com/de/fotos/atom?phrase=atom&sort=mostpopular, https://eucbeniki.sio.si/kemija1/481/index1.html http://ekemija.osbos.si/e-gradivo/3-sklop/razvoj_teorije_o_zgradbi_atoma.html https://sl.wikipedia.org/wiki/Levkip