Ločeno zbiranje odpadkov, Barbara Škoda

VIRI: https://okoljepiran.si/pravilno-locevanje/ https://www.freepik.com/free-vector/recycle-grabage-bin_4486132.htm