Označeno: kraški pojavi

0

Kraški pojavi

Fotografije kraških pojavov poveži z njihovimi poimenovanji (ujemanje slik). Viri: https://folio.rokus-klett.si/?credit=R5DRU5_ucb&pages=ii-1 https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index7.html