Označeno: Matematika 7.razred

0

Delitev štirikotnikov, Štolfa

Štirikotnike povleci na ustrezno mesto. Vir: https://www.geogebra.org/m/mvbyHEhh https://www.freemathhelp.com/feliz-trapezoids.html https://lidijapecar.wordpress.com/2017/01/20/8-naloga-kviz/

0

Seštevanje ulomkov z različnimi imenovalci

Kadar seštevamo ulomke z različnimi imenovalci, moramo najprej poiskati najmanjši skupni imenovalec. Nato ulomke razširimo na najmanjši skupni imenovalec, ki je pravzaprav najmanjši skupni večkratnik imenovalcev. S tem smo prišli do koraka, kjer seštevamo...

0

Magda ULOMKI

Viri: https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/fractions/adding-mixed-numbers https://www.wootmath.com/interactive/ccssm https://en.wikipedia.org/wiki/Fraction https://byjus.com/maths/fractions/ https://www.homeschoolmath.net/teaching/f/images/ https://tex.stackexchange.com/questions/309797/mixed-numbers-fractions-with-big-integer-part-size