Označeno: Matematika 8

0

Uvod v Pitagorov izrek – kartice

Viri: https://eucbeniki.sio.si/mat8/842/index.html https://eucbeniki.sio.si/mat8/842/index2.html https://si.openprof.com/ge/images/111/Trikotnik_enakostranini_color.png https://si.openprof.com/wb/pitagorov_izrek_vaja_3?ch=2235

0

Premo in obratno sorazmerje Jekovec

Viri slik: https://eucbeniki.sio.si https://www.zrss.si/kupm2016/wp-content/uploads/trikotnik-priloznost-za-povezovanje-znanja-delavnica-kupm-2016.pdf https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/se-splaca-zaposliti-previsoko-kvalificiranega-delavca http://localhost:44117/5ql25nqx5xkkyo154fcijw5e6gj8cl05/blockpage?id=33gq04t4yjlbzth1f61pnpwn314cxmvt