Označeno: Mesto in vas

0

Naselja_Šumah

S kvizom bodo učenci preverili razliko med življenjem v mestu in na vasi ter se preizkusili, kaj že vedo o orientaciji. VIRI: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Tihaboj.jpg/1200px-Tihaboj.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Dravograd2001c.jpg https://previews.123rf.com/images/irstone/irstone1401/irstone140100035/25093974-modern-city-and-country-side.jpg

0

Mesto in vas

Preveri svoje znanje o značilnostih mesta in vasi VIRI: https://media.istockphoto.com/vectors/suburban-and-urban-cityscape-modern-city-architecture-suburban-or-vector-id1195021259?k=6&m=1195021259&s=612×612&w=0&h=3UpJkNfBYo1r_vNfcJvElG7wDDmsEdPJf_zV0hnUNSw= https://vincentmillerlaw.com/wp-content/uploads/2019/07/1-16253_banner-royalty-free-library-building-clipart-buildings-clipart.png.jpeg https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QeB9B5-0A8UuY-fQ5RLcOnNVCjvIgU3b5X_7_kZazp1eLKaumGVc8ug6oCGJzQicZH5hxguug3Vlrv7FazYHXYXGNQsQQaT-HLcdMKmBbrrdZ9a_O7EMlg https://previews.123rf.com/images/_fla/_fla1208/_fla120800144/14976018-air-pollution-over-the-city.jpg https://webstockreview.net/images/job-clipart-career-day-1.jpg https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.com/shop-vector-illustration-for-you-design-image_csp12091779.jpg