Utrjevanje odštevanja

Viri: avtomatično generiran aritmetični gradnik s pomočjo H5p. fotografija izbrana iz knjižnice fotografij na spletišču.