Označeno: Nevarne snovi

0

Nevarne snovi (Štirn)

Prepoznavanje piktogramov za nevarne snovi. Oglej si piktogram nevarne snovi in ga poimenuj. V zvočni datoteki poslušaj kratek opis piktograma. Na zadnji strani kartice označi, če si piktogram prepoznal ali ne. Vir: https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/cetrtek-delavnice/Dejavnosti-za-prepoznavanje-piktogramov.pdf

0

Varnost in zdravje pri delu

Viri: Slika1: https://vpd-pv.si/cache/vpdpv/6-varnost_in_zdravje_pri_delu-efe9b5d583cc54aa.png Slika 2: https://eucbeniki.sio.si/kemija1/479/znaki_za_nevarnost_naloga.jpg

0

ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI-Arko

VIRI: lasten (prikazna slika) https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi       https://sl.wikipedia.org/wiki/Jedka_snov         https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi?product_id=127      https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi?product_id=126      https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi?product_id=129     https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi?product_id=124      https://www.varstvo-pri-delu.com/znaki_nevarne_snovi?product_id=130