Označeno: obdobja človekovega življenja

0

OBDOBJA ČLOVEKOVEGA ŽIVLJENJA

Viri: https://zdaj.net/novorojencek-in-dojencek/razvoj/telesni-in-gibalni-razvoj-dojencka/ https://www.youtube.com/watch?v=YZEL8U9ErTQ https://www.babybook.si/razvojni-mejniki-otroka-od-1-do-5-leta-starosti/ http://www.kranjski-vrtci.si/wp-content/uploads/2018/10/razvoj-otroka-in-opozorilni-znaki-3-4-leta.pdf https://www.youtube.com/watch?v=x1GRBzURNOI https://eucbeniki.sio.si/nit4/1320/index1.html https://www.youtube.com/watch?v=TUecX-j-_qg https://sl.wikipedia.org/wiki/Odraslost https://www.youtube.com/watch?v=tKrRttBYX9s http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=1421 https://www.youtube.com/watch?v=YOKP4ybF_Pg https://pngtree.com/freepng/cartoon-family-portrait-family-old-man_3961953.html