Označeno: organska kemija

researcher dropping the clear reagent into test tube with periodic table and chemical equations background, for reaction testing in chemical laboratory. 1

KISIKOVE ORGANSKE SPOJINE

Vir naslovne slike: https://www.istockphoto.com/photo/science-chemical-concept-gm598131196-102514781Sciencechemical Concept Stock Photo – Download Image Now – iStock (istockphoto.com)

0

Imenovanje funkcionalnih skupin

NAVODILO: Ali prepoznaš vse označene funkcionalne skupine? Povleci ime iz zgornjega dela slike na ustrezno mesto. Poimenovati moraš vse označene skupine. Isto ime lahko uporabiš večkrat. Vir struktur: https://en.wikipedia.org/

0

Skupine organskih spojin

Ali prepoznaš funkcionalne skupine organskih spojin? Viri: Strukture so narisane na Chemical search – draw chemical structure | ChemspaceSlike sem ustvarila sama s pomočjo orodja Canva.