Varnost in zdravje pri delu

Viri: Slika1: https://vpd-pv.si/cache/vpdpv/6-varnost_in_zdravje_pri_delu-efe9b5d583cc54aa.png Slika 2: https://eucbeniki.sio.si/kemija1/479/znaki_za_nevarnost_naloga.jpg