Označeno: osnovni pojmi

0

Koliko znam o večkotnikih? (MAT, 8. razred)

Reši kviz in preveri svoje znanje o večkotnikih. Viri slik: https://eucbeniki.sio.si/mat8/821/index2.html, https://eucbeniki.sio.si/mat8/821/index4.html, https://eucbeniki.sio.si/mat8/821/index6.html

0

Geometrijski pojmi, Rožič

Viri slik: https://eucbeniki.sio.si/mat5/679/index1.html https://si.openprof.com/wb/premica%2C_poltrak_in_daljica_v_ravnini https://si.openprof.com/wb/ravninski_kot?ch=507 https://eucbeniki.sio.si/mat5/679/index4.html