TJA: PLACES AT SCHOOL (prostori v šoli)_Wolf

Ujemanje slik – Image pairing Angleščina (TJA), 5. razred; učni sklop: prostori v šoli (Places at school) Viri: vir 1; vir 2; vir 3; vir 4; vir 5; vir 6; vir 7; vir 8;...