Označeno: Poimenovanje členov pri seštevanju in odštevanju